Godine nisu važne

Program : Godine nisu važne! – program podrške za aktivno i sretno starenje

NOSITELJ PROGRAMA : Humanitarna udruga Duga Vukovar

PARTNERI NA PROGRAMU : Centar za edukaciju i informiranje potrošača i Grad Vukovar

Program financira : Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Cilj programa je  uključiti starije osobe  u život zajednice, osvijestiti ih, osnažiti kako bi razvili pozitivnu sliku o sebi. Analiza trendova u skrbi za starije osobe u EU i HR, ukazuje na promoviranje zdravog i aktivnog starenja kao na ključ za osiguravanje ravnopravne uloge osoba treće životne dobi u društvu. Međutim, teška ekonomska situacija u cijeloj zemlji ograničava većinu stanovnika na osnovne ljudske potrebe. Također velik je problem što su umirovljenici česte mete prijevara, agresivnih poslovnih praksi trgovaca i žrtve. Osobe u mirovini su demotivirane i nužno ih je potaknuti i pomoći im da budu aktivni članovi i  korisnici svojih prava.

Korisnici programa su umirovljenici koje žive u samačkim staračkim domaćinstvima, domu za starije  osobe, niskog socioekonomskog statusa sa područja VSŽ u dobi između 54 i 85 godina. Ciljanu skupinu čine 80% žene i 20% muškarci.

AKTIVNOSTI :

  1. Edukativni i savjetodavni programi na teme: financijska i medijska pismenost, prava potrošača, socijalna i zdravstvena prava s ciljem smanjenja troškova zdravstvene i socijalne skrbi, zdravlje osoba starije životne dobi i osoba s invaliditetom, zdrave prehrane i prevencije bolesti. Cilj ovih aktivnosti je zaštiti i unaprijediti zdravlje starijih građana.  Financijsko obrazovanje starijih osoba postalo je sve važnije zbog sve složenijih financijskih proizvoda i usluga u rastućim i sve dinamičnijim financijskim tržištima. Edukativnim radionicama na temu prava potrošača, socijalna i zdravstvena prava,  utjecat ćemo na podizanje razine znanja starijih potrošača o njihovim pravima, kako da postanu aktivni sudionici na tržištu roba i usluga, kome se obratiti ako dođe do kršenja njihovih prava Također od druge godine provedbe u sklopu ove aktivnosti planirane su i mini informatičke radionice koje će voditi volonteri. Aktivnost će približiti starijim osobama moderne tehnologe i ponuditi im pozitivna iskustva u vezi s njom te im time podignuti samopouzdanje i motivirati ih na daljnje učenje.
  2. Zabavne, društveno-kulturne radionice – koje uključuju:
  • različite kreativne i kulturne radionice, poput radionice crtanja, slikanje, izrade rukotvorina i ručnih radova tradicionalnim tehnikama,
  • literarne radionice, večer poezije, prezentacija starih običaja i baština, prezentaciju knjiga
  • radionice Uskrs, Etno sajam, Advent, Božić
  • razmjena starih recepata
  • upoznavanje sa običajima i kulturom Mađara ,  posjet Mađarskoj kući u Vukovaru, suradnja sa Udrugom Mađara Vukovar
  • kreativne radionice pripreme zdravih i jednostavnih obroka, smoothie napitaka, princip kombiniranja namirnica
  • radionica izrade predmeta ukrasnih i uporabnih predmeta od tkanine

Ciljevi ovih aktivnosti su međusobno druženje i upoznavanje sa različitim kreativnim tehnikama, razvoj motorike, usvajanje znanja i vještina, prijenos znanja, običaja i kulturne baštine, širenje socijalne mreže kroz nova prijateljstva, poticanje pozitivnog stava. Ove aktivnosti provodit će se  će se 2 puta tjedno.

  1. Druženja i izleti - Ova aktivnost će u prvom redu obuhvatit grupne društvene igre poput igranja šaha, kartanje, kuglanje, igranje pikada Itd. Ova aktivnost namijenjena je za svakodnevno druženje starijih osoba, što kvalitetnije provođenje slobodnog vremena s ciljem održavanja trajne fizičke aktivnosti. U sklopu ove aktivnostima korisnicima će biti dozvoljeno da samo odlučuju na koji način žele organizirati svoje slobodno vrijeme. Također u sklopu ove aktivnosti planirano je minimalno 2 puta godišnje organizirati mini izlet za naše korisnice – vožnja bajaderom, posjet Iloku i slično
Plus hosting - banner

Kvizovi o hrani

…..