Globalni pristup učenju o otpadu iz hrane u neformalnom obrazovanju

Projekt:    Globalni pristup učenju o otpadu iz hrane u neformalnom obrazovanju 

 

 • O projektu :

Projekt će imati pozitivan učinak na sve aspekte održivosti i za građane zemalja u razvoju i zemalja EU. Projektne će aktivnosti popuniti prazninu niske osviještenosti i slabe obrazovne baze globalne međusobne povezanosti otpada s hranom, te će podići svijest ciljnih skupina o globalnoj međuovisnosti i pitanjima okoliša i društvenog razvoja, te promicati vještine izbjegavanja otpada hrane i promijenjene obrasce potrošnje u kućanstvima okrenuti doprinos smanjenju okolišnog i društvenog tereta na globalnoj razini. Prvo, više od dva milijuna građana EU-a biti će svjesni i primijeniti znanja i vještine stečene tijekom provedbe projekta koristeći održivi obrazac potrošnje, shvaćajući da će bolje upravljanje prehrambene potrošnje otvoriti mogućnosti da ih drugi konzumiraju. Drugo, ciljne skupine i dionici (2 000 000 članova kućanstva, 3000 stručnjaka za obrazovanje, 1000 predstavnika nevladinih organizacija i donositelja odluka) povećati će znanje o tome kako se otpad od hrane globalno odnosi na klimatske promjene, migracije i biološku raznolikost. Stoga će povećano razumijevanje globalnog utjecaja otpada u hranu dovesti do smanjenog broja hrane koji će izravno doprinijeti smanjenju tereta okoliša tijekom proizvodnje i potrošnje, fazama iskorištavanja, kao i smanjenim troškovima kućanstava te će posredno povećati sigurnost hrane za siromašne.

 • Ciljevi projekta :
  • popuniti prazninu niske razine svijesti i siromašne obrazovne baze o otpadu iz hrane;
  • podići svijest ciljane skupine o globalnoj međuovisnosti u ekološkom i društvenom razvoju;
  • promicati vještine izbjegavanja bacanja hrane i mijenjati uzorke potrošnje u kućanstvima, čime se pridonosi smanjenju globalnih utjecaja na okoliš i društvene aktivnosti.
 • Trajanje projekta : 36 mjeseci
 • Aktivnosti projekta :

  Izrada studije o globalnom pristupu obrazovanju s ciljem smanjenja bacanja hran 
  • Prikupljanje najbolje analize slučaja na temu otpad iz hrane i probleme zemalja u razvoju
  • Organizirati dvodnevnu radionicu za razvoj strategije i implementacije globalnog obrazovnog pristupa o zbrinjavanju hrane.
  • Priprema strategije globanog obrazovnog pristupa o zbrinjavanju hrane.
  • Organizirati panel diskusije sa ključnim dionicima
  • Izrada edukativnih materijala (video, online igre, brošure, kurikulum za donositelje odluke i nGO)
  • Treninzi temeljeni na simulaciji (90 treninga);
  • Treninzi na radnim mjestima (122 treninga);
  • Treninzi za multiplikatore vještina (23 događaja);
  • Turniri (natjecanja) u studenskim zajednicama;
  • Nacionalne i EU debate za mlade lidere
  • Laboratoriji hrane „Cook your way to global understanding „
  • Mobilne instalacije na javnim mjestima
  • Interaktivni informativni štandovi na festivalima
  • Provedba nacionalnih shema potpora (2X 6)
  • 1 europska konferencija
  • Provedba javne kampanje putem društvenih mreža
  • Promotivni materijali (majice , torbe itd.)

 

Nositelj projekta Partneri
       
       

Projekt sufinanciraju:

 

 

 

 




Plus hosting - banner

Kvizovi o hrani

…..