O nama

Centar za edukaciju i informiranje potrošača je nepolitička, nestranačka i nevladina udruga građana udruženih sa ciljem pružanja pomoći građanima  u zaštiti njihovih prava kao potrošača i pacijenata. U svom radu promiče zaštitu prava potrošača,prava pacijenata, zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao preduvjet za održivi razvoj.

 

MISIJA

Promicanje i pomoć u ostvarenju temeljnih ljudskih prava: prava potrošača i pacijenata, pravo na zdrav okoliš, te promicanje energetske učinkovitosti kao osnovnog preduvjeta za održivi razvoj.

 

Područja djelovanja

Zaštita prava potrošača

Zaštita prava pacijenata

Zaštita i očuvanje okoliša i prirodnih bogatstava

Poticanje energetske učinkovitosti
Plus hosting - banner

Kvizovi o hrani

…..